Evidencia vozidiel

Evidencia vozidiel – Sprostredkovanie registrácie

Prihlásenie nového vozidla do evidencie
 • OEV (technický preukaz)
 • PZP(povinné zmluvné poistenie)
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom, mestskom úrade)
 • COC – Certificate of conformity
 • Nadobúdací doklad-faktúra
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver: splnomocnenie od leasingovej spoločnosti, výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
Prihlásenie motorového vozidla z iného okresu
 • OEV (technický preukaz) – časť I. aj II.
 • PZP (povinné zmluvné poistenie)
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver: splnomocnenie od leasingovej spoločnosti ,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
 • Splnomocnenie(overené notárom alebo na obecnom, mestskom úrade)
 • EČV z iného okresu
 • Vozidlo musí byť odhlásené v pôvodnom okrese
Prehlásenie motorového vozidla v rámci okresu
 • OEV (technický preukaz) – časť I. aj II.
 • PZP (povinné zmluvné poistenie) –  uzatvorené na nového držiteľa (PZP uzatvoríte aj u nás)
 • Ak je vozidlo na leasing alebo úver :splnomocnenie od leasingovej spoločnosti ,výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
 • Splnomocnenie od pôvodného držiteľa motorového vozidla (slúži na odhlásenie vozidla)
 • Splnomocnenie od nového držiteľa motorového vozidla (slúži na prihlásenie)
Odhlásenie motorového vozidla na nového držiteľa
 • OEV (technický preukaz) – časť I. aj II.
 • Platné PZP (povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na starého držiteľa vozidla
 • Splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom, mestskom úrade) – predávajúci
 • Splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom, mestskom úrade) resp. súhlas s odhlásením na odhlásenie od kupujúceho

Výmena OEV z dôvodu poškodenia, straty, krádeže
 • PZP (povinné zmluvné poistenie)
 • Splnomocnenie (overené notárom alebo na obecnom, mestskom úrade)
 • Potvrdenie z polície o krádeži alebo čestné prehlásenie o strate dokladov

Vývoz vozidla do iného štátu

 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (povinné zmluvné poistenie) uzatvorené na pôvodného držiteľa
 • EČV (ŠPZ)
 • Protokol o kontrole originality
 • Údaje o novom držiteľovi vozidla
 • Fyzická osoba:meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • Právnická osoba:meno spoločnosti,adresa spoločnosti,IČO
 • Pokiaľ sa vozidlo vyváža s ZEČ V (vývozové ŠPZ) je nutné uzatvoriť vývozové zmluvné poistenie na nového držiteľa vozidla
Zmena farby
 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • Splnomocnenie (overené notárom, na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Protokol o kontrole originality
Zapísanie vlastníctva
 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • Splnomocnenie(overené notárom, na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti, výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti, leasingová alebo úverová zmluva, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
Zrušenie vlastníctva
 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • Splnomocnenie (overené notárom, na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Splnomocnenie z leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti
Zápis ťažného zariadenia, alternatívnych rozmerov pneumatík
 • OEV (technický preukaz)
 • PZP (zákonná poistka)
 • Splnomocnenie (overené notárom,na obecnom alebo mestskom úrade)
 • Potvrdenie o montáži ťažného zariadenia alebo potvrdenie o schválení alternatívnych rozmerov pneumatík
 • Poistenie

 

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať

KONTAKTY