Na stiahnutie

Tu nájdete aktuálne vzory dokumentov, ktoré používame.
  • Splnomocnenie musí byť overené notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade.

  SPLNOMOCNENIE KU ZMENÁM V EVIDENCIÍ VOZIDIEL

  • Prihlásenie, Odhlásenie, Zmena farby, Výmena TP alebo OEV, Iné zmeny

  SPLNOMOCNENIE K ODHLÁSENIU MOTOROVÉHO VOZIDLA

  • Odhlásenie motorového vozidla – pre predávajúceho