Kontroly STK, EK, KO

Sprostredkúvame technické prehliadky, meranie emisií, evidenčné kontroly na osobné a nákladné automobily do celkovej hmotnosti 3,5t.
Potrebné podklady pri technickej prehliadke a merania emisií:
  • veľký technický preukaz
  • malý technický preukaz
  • emisná karta
Potrebné doklady pri evidenčnej kontrole:
  • veľký technický preukaz
  • malý technický preukaz
Potrebné doklady pri dovozovej technickej prehliadke a merania emisií:
  • technický preukaz z krajiny pôvodu
  • COC list (Certificate Of Conformity) – prehlásenie o zhode, že vozidlo plní normy EÚ
Potrebné doklady pri kontrole originality:
  • veľký technický preukaz